Syubhat Wahabi : Syaikh Sulaiman Bertaubat

Assalamualaikum...!!!

Tersebar baru-baru ini syubhat / isu dari kalangan wahabi bahwa syaikh Sulaiman diakhir hidupnya bertaubat dan menyesali segala yang telah dilakukannya berupa penentangan keras terhadap ajaran saudaranya, Wahabisme sebagaimana dilontarkan Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya “ Misbah Adz-Dzalam fir Radd ‘ala man kadzdzaba ‘ala syaikhil Imam “ pada halaman 61


Syubhat ini mereka ciptakan tidak ada lain hanya untuk membersihkan pengaruh negatif akibat pengingkaran saudara kandung pencetus Wahabisme yang akan memberikan image negatif terhadap perkembangan sekte Wahabisme ini nantinya. Tak ada satupun ulama ahli sejarah yang semasa dengan Muhammad bin Abdul Wahhab dan Saudaranya Syaikh Sulaiman yang menulis dan menyatakan dalam kitab-kitabnya bahwa syaikh Sulaiman telah bertaubat dan kembali pada ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab. Isu itu muncul belakangan ini di masa yang jauh dari kurun syaikh Sulaiman tanpa adanya bukti kongkrit dan kesaksian mata. Maka sudah dipastikan itu hanyalah hoax dan sebuah syubhat murahan yang dilakukan tokoh wahabi demi mengelabui umat. Para sejarawan dari kalangan wahabi pun tak ada satupun menulis pertaubatan syaikh Sulaiman. Bahkan mereka semua menyatakan dengan tegas dan terang adanya perselisihan syaikh Sulaiman dengan Muhammad bin Abdul Wahhab dan menyatakan adanya kitab-kitab yang ditulis syaikh Sulaiman untuk menyanggah doktrinisasi Muhammad bin Abdul Wahhab.
 
Seorang ahli sejarah dan ahli syair dari Najd yang hidup dikurun ke tiga belas Hijriyyah dan sangat memuji-muji kerajaan Saud yaitu Ibnu La’bun menyatakan dalam kitab Tarikhnya :
“ Pada tahun 1190 datanglah beberapa utusan dari penduduk zulfa dan manikh kepada syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Abdul Aziz bin Muhammad, bersama mereka ada Sulaiman bin Abdul Wahhab. Saudaranya Muhamamd dan Abdul Aziz telah menyuruh beliau datang secara paksa dan memaksanya tinggal di Dar’iyyah dan memberikan semua nafkahnya hingga beliau wafat “ Tarikh Ibnu La’bun : 1/184


Dari penjelasan Ibnu La’bun ini diketahui bahawa syaikh Sulaiman dipanggil secara paksa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan atas kemauan syaikh Sulaiman sendiri. Setelah terangnya bukti dan fakta sejarah ini yang bagaikan terangnya sinar matahari di siang hari, yang kita nukil dari sumber kitab-kitab sejarah ulama mereka sendiri yang sezaman dan menyaksikan sendiri kehidupan dua tokoh ini, maka masihkah dapat dipercaya pengakuan ulama wahabi kontemporer yang hidup jauh pasca syaikh Sulaiman wafat yang mengatakan syaikh Sulaiman tidk pernah menentang dakwah saudaranya dan tidak pernah menulis kitab bantahan bahkan mengatakan syaikh Sulaiman bertaubat tanpa adanya bukti satu pun ??


SEMOGA BERMANFAAT

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Syubhat Wahabi : Syaikh Sulaiman Bertaubat"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel